• youtube

İslamda Kadının Yeri

  İslam İnkılabı ve dünya müslüman ve mustazaflarının rehberi, İmam Ali Hamaney'in 04/01/2012 tarihli Üçüncü Stratejik Düşünce Forumu'nda yaptığı konuşmadan bir kesit: İslam'ın Kadına Bakışı Fevkâlade Yücedir!
  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

  [..] Açıklamak için not düştüğüm meselelerden biri de şu ki; İslamın kadına bakışı fevkalade yücedir. Kadına, kadınlık ve cinsiyet açısından bakışı.

  Hem de, İslam'ın ailede, kadına bakışı (yücedir). Ki, bana göre, kadınlarla ilgili sorunların çoğu; aile hayatında kadının mihver olmasından dolayıdır. Yani sorun buradadır.

  Bizim, kanûni, kültürel ve anâne açısından eksikliklerimiz var. Bazen, kadınlar, mecliste veya diğer merkezlerde veya Havza'da veya halkın müracaatlarında sorunlarını anlatıyorlar.

  Bu sorunlar genelde, aile içi sorunlar oluyor.

  Ve, eğer kadınlar, evlerinde, psikolojik ve ahlâki açıdan emniyette olurlarsa; sükûn ve huzur bulurlarsa (Araf Suresi, 189. ayet).. Aslında, kocaları onlara elbise olursa ve onlar da kocalarına elbise olursa (Bakara Suresi, 187. ayet)..

  Ve, Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere, (Rum Suresi, 21. ayet) eşlerin arasında meveddet-sevgi ve rahmet olursa..

  Eğer tüm bunlar olursa ve ailede "onlar birbiri üzerinde benzer haklara sahiptirler" (Bakara Suresi, 228. ayet) kuralına riayet edilirse.. ki, bunlar küllî ve esâsi temellerdir.

  Evet, eğer tüm bunlara ailede riayet edilirse, kadınların dışarıdan gelen problemlere tahammül etmeleri daha kolaylaşır. Aslında bu (dış kaynaklı) problemlerin üstesinden (birlikte) gelebilirler.

  Eğer kadının, evde sorunları azalırsa, şüphesiz içtimai ve sosyal hayattaki sorunların üstesinden gelebilirler.

  Evet, İslam, hem kadın, hem de aile hususunda câlip ve mühim şeyler söyler.

  İlk olarak, İslam cinsiyete, ikincil bir mesele olarak bakar. Birinci mesele, insaniyettir, ki cinsiyetle ilgisi yoktur bunun.

  İnsan. Hitap; insanadır.

  Elbette, (Kur'an'da) "Ey İman Edenler" hitabı "âmenû" zamiri içerir, "âmenne" değil. Yani, "âmenû" (iman edenler) tabiri Arapça dilbilgisi açısından müzekkerdir (erkek), kadın değil.

  Ama, bu asla, bu hitapta erkeklerin kadınlara tercih edildiği anlamına gelmez. Bunun sebebi farklıdır ve bize açıktır. Bunu ayrıca tartışmak istemiyorum, mesela, neden biz Farsça'da örneğin, "cemiyet, halk" derken "merdum" diyoruz, merd (erkek) kelimesinden çıkarak; "zenum" (zen = kadın) demiyoruz. İngilizcede de, "human" (insan). Niçin "man" (erkek kelimesi insan ve halk yerine kullanılıyor)?

  Yani, (dilbilgisindeki) bu (yapılar) erkeklerin toplumda galebe çaldığı ve dili etkilediğine delalet etmez. Hayır, bunun sebebi farklıdır. Ailede, erkek, dışarıdaki hayatı temsil eder ve kadın ev içi hayatı.

  Veya, farklı bir ifadeyle, erkekler sedeftir, kadınlarsa inci, içerideler.

  Erkekler koruyucudur, Allah-u Teâla ona bu görevi verdi. Kadına başka bir görev. Bu yüzden, erkeklerin (dışarıda) görünmesi kadınlara nazaran çoktur. Bu onların doğal yapılarından kaynaklanır, birinin diğerine tercih edildiği anlamında değil.

  Ama insan olarak, kadın ve erkek arasında hiç fark yoktur!

  Allah'a kurbiyet ve yakınlıkta, mesela görüyorsunuz, ilahî yakınlıkta, Hz Fatımat'üz-Zehra, Hz Zeynep, Hz Meryem gibi kadınlar var.

  Ki, rütbe ve mertebeleri bizim gibilerin tasavvurundan fevkalâde yücedir.

  Belki de cahiliyye döneminin kadına bakış açısını eleştirmek için, nazil olmuş ayet-i şerifede diyor ki;

  "Şüphe yok ki Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, Mümin erkekler ve Mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, hüşû eden erkekler ve hüşû eden kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlar.." (Ahzab Suresi, 35. ayet)

  İslamda, tâ Allah'ı zikre kadar bir dizi menziller var ki, insan bu ayetteki tabirlere dikkat ederse, kendisine ayân olacaktır bu derece ve basamaklar.

  "..işte onlar için Allah, bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır." (Ahzab Suresi, 35. ayet)

  Ayetteki her tabirde, erkek ve kadın birlikte belirtilmiş. Örneğin; hüşu eden erkekler ve hüşu eden kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Birbirlerinden hiçbir farkı yok.

  Mübarek Âl-i İmran Suresinde, "Rabbenâ" dualarından sonra (195. ayet) der ki, "Rableri onlara şu karşılığı verdi: "Ben, ERKEK OLSUN, KADIN OLSUN, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim. Sizler birbirinizdensiniz."

  Erkekle kadın arasında hiç bir fark yoktur.

  Hatta, bahsettiğim cahiliyye inançlarını kınayan diğer bir AYETTE, KADIN, ERKEKTEN DAHA YÜCE OLARAK BELİRTİLİYOR.

  Ki, şahıslar hakkında nazil olmuş böyle başka bir ayet yoktur Kur'an'da.

  "Allah, kafir olanlara, Nuh'un karısı ve Lut'un karısını örnek gösterdi." (Tahrim Suresi, 10. ayet)

  Yani, kafirlerin en büyük temsilcileri ve onlara örnek bu iki kadındır. Nuh'un karısı ve Lut'un karısı.

  Kafir kadınlara örnek olarak gösterilmiyorlar. Erkek ve kadın, tüm kafirlere örnek (bu iki kadın).

  "İkisi de, temiz kullarımızdan ikisinin nikahı altındaydı, derken onlara karşı hainlikte bulundular." (Tahrim Suresi, 10. ayet)

  "Ve Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını örnek gösterdi." (Tahrim Suresi, 11. ayet)

  Burada da, Yüce Allah, iki kadının adını belirtiyor. Ama bu defa mü'minlere.

  Bakın, tarihin başlangıcından, kıyamete kadar ne kadar mü'min gelip-geçti. Ne çok yüce insan; salihler, peygamberler, evliyalar gelip geçti.

  Ama, Allah, tüm bunlara mücessem bir timsal, bir örnek gösterirken, iki kadından bahsediyor.

  Birincisi, Firavun'un karısı Asiye; ikincisi İmran kızı Meryem. "Irzını korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik." (Tahrim Suresi, 12)

  Ne muazzam bir şey! "Ona ruhumuzdan üfledik." "Ve o, Rabbinin kelimelerini tasdik etti."

  Evet, böyle. Cinsiyet, hayattaki uğraşılarla anlam kazanan ikincil bir meseledir. Ama, insanlığın seyrinde hiç etkisi ve anlamı yoktur.
50%
  0
  0
Yorum Alanı 0Yorum Yapılmış
Sitemizde bulunan film, videolar, film fragmanları ve diğer tüm videolar çeşitli paylaşım ortamlarında da bulunmaktadır. Sitemiz sadece youtube.com, video.google.com, aparat.com vb. sitelerde eklenmiş ve paylaşıma açılmış videoları yayınlamaktadır. Serverımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Yeni Kaynak.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. İstenildiği takdirde hak sahipleri videoların kaldırılması talebinde bulunabilirler.